BRL 6000 norm geactualiseerd in 2013

BRL 6000 norm gewijzigd en aangepast


De BRL 6000 norm is aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. In de vorige versie van de norm stonden nog verwijzingen naar de oude norm.


In de nieuwe BRL 6000 delen is dit aangepast. Op dit moment zijn de volgende delen gewijzigd :


• BRL 6000-01; ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele
woningen;
• BRL 6000-02; ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische installaties (tot en
met 3x80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen;
• BRL 6000-03; ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische installaties (>3x80A) van
bouwwerken, anders dan individuele woningen;
• BRL 6000-04; ontwerpen en installeren van gasinstallaties en installeren van
gasverbrandingstoestellen (< 130 kW) van individuele woningen;
• BRL 6000-05; ontwerpen en installeren van middelgrote gasinstallaties ( 100 mbar en tot en
met G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan
individuele woningen;
• BRL 6000-06; ontwerpen en installeren van grote gasinstallaties ( 100 mbar en >G16) en
installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen;
• BRL 6000-07; ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van individuele woningen;
• BRL 6000-08; ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders
dan individuele woningen.


 


Toelichting


 


Bedrijven die zich bezig houden met het ontwerpen, installeren en beheren van installaties kunnen zich hiervoor certificeren. Al naar gelang hun werkgebied en discipline kunnen zij er voor kiezen om zich voor verschillende soorten installaties (gas, water, elektro, duurzame energieconcepten, enz.) en activiteiten (ontwerpen, installeren, beheren) te laten certificeren.


Naast de eisen die in de beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, kan een certificatie-instelling aanvullende eisen stellen, in de zin van algemene procedureeisen van certificatie. Hiervoor komen alleen eisen en voorwaarden in aanmerking zoals die zijn vastgelegd in het algemeen certificatiereglement van de betreffende instelling. 


Certificatiemerk: KOMO INSTAL
Nieuwe regelingen bindend verklaardPer 30 april 2013 is de nieuwe versie van de BRL 6000-00, -01 t/m -08 door KBI bindend verklaard. Gecfertificeerde bedrijven (de Certificaathouders) kunnen nu al, maar moeten per 1 juli 2013 j.l. volgens de nieuwe BRL-versie werken. De nieuwe versie vervangt de eerdere uitgave van januari 2006. Bestaande certificaathouders krijgen een nieuw certificaat na een positieve vervolgcontrole volgens de nieuwe BRL 6000. Reeds afgegeven certificaten op basis van de oude versie van de BRL van januari 2006 blijven tot 1 oktober 2013 geldig. Van certificaathouders die dan nog niet zijn beoordeeld wordt het certificaat administratief omgezet, met de opmerking dat nog niet is gecontroleerd volgens de nieuwe eisen. Uiterlijk 1 juli 2014 moeten alle certificaathouders op basis van de nieuwe BRL zijn gecontroleerd.


U kunt hier het document met gevolgen actualisatie  downloaden waarin de gevolgen van de actualisatie van delen 00 en 01 t/m 08 samengevat worden weergegeven.


BRL 6000 is nog niet geaccrediteerd


 De nieuwe BRL 6000 norm is nog niet geaccrediteerd door de RVA. Derhalve ontvangen certificaathouders in eerste instantie een certificaat zonder het RVA logo.


 


Het nieuwe bouwbesluit


Het nieuwe bouwbesluit is ook online te zien. Wilt u voor wet en regelgeving het bouwbesluit inzien klik dan hier.