BRL 6000 | Komo Instal - Wijzigingsblad september 2013

wijzigingen BRL 6000 - Komo Instal


 


Bij de BRL 6000 2013 zijn een aantal wijzigingsbladen uitgegeven. Deze zijn te downloaden via de website van komo-beheer.nl.


Vooralsnog is de BRL 6000 norm niet geacrediteerd door de R.v.A.


 


Meer info over KOMO Instal vindt u op :


http://www.consuwijzer.nl/keurmerken/komo-instal


http://www.komo-beheer.nl/komopopup/brlsearch.aspx?mysearch=6000-