Brandveiligheid gebouwinstallaties

Eind vorig jaar is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) van kracht geworden. Daarmee zijn de brandveiligheidseisen voor gebouwen landelijk uniform. Ze kunnen niet meer van gemeente tot gemeente verschillen.

Dit overheidsbesluit verwijst, net als het Bouwbesluit, echter naar verschillende installatietechnische normen. Installaties kunnen immers brand veroorzaken en de brand kan zich via de bekabeling snel door een gebouw verspreiden. Maar dankzij de installatie kunnen de gevolgen van brand ook worden beperkt door brandmelding en -detectie, door vluchtwegverlichting en aanduiding, door ontruimingssystemen en door sprinklers.

Functiebehoud

Op al deze terreinen zijn normen en praktijkrichtlijnen op zowel landelijk als internationaal niveau sterk in ontwikkeling. Ze sluiten onderling steeds beter op elkaar aan. Een belangrijk aspect daarvan is het functiebehoud (fb) van de veiligheidsdelen van gebouwinstallaties tijdens brand, waartoe ook de aansturing en voeding van de sprinklerinstallatie behoort. De normalisatie van fb-onderdelen en -componenten voor installaties wordt steeds verder Europees geharmoniseerd.

NEN heeft over functiebehoud van installaties enkele jaren geleden een praktijkrichtlijn, NPR 2576, gepubliceerd. Frans Belderok van Ajax Chubb Brandbeveiliging in Amsterdam en voorzitter van de betreffende normcommissie bij NEN, kondigt aan dat dit jaar de vernieuwde norm NEN 2535 wordt gepubliceerd. Ook zal er een nieuw deel van de Europese norm EN 1366 uitkomen. In hoeverre dit gevolgen heeft voor de te stellen eisen aan functiebehoud van installaties bij brand, zal de Nederlandse normcommissie Brandmeldinstallaties dan beoordelen. Op basis daarvan wordt besloten of de Nederlandse NPR 2576 wordt herschreven.

MARVEL Updateservice

Relaties van de MARVEL Updateservice zullen terzijnertijd geinformeerd worden over bovengenoemde wijzigingen en ontvangen automatisch updates van deze normen.