Branche-organisatie blij met nieuwe CAO

Onorthodox


De nieuwe CAO, met een looptijd van 1 december 2009 tot en met 31 maart 2011, is erop gericht om de gevolgen van de crisis voor de bedrijfstak te dempen. Dat gebeurt op een onorthodoxe manier. Engels: 'In het akkoord introduceren we een innovatie op arbeidsvoorwaardengebied, de zogenaamde Crisisbestrijdingsdagen.' Dit houdt in dat bedrijven die te maken hebben met leegloop, hun medewerkers 3,5 dag extra vrij geven. Maar ze kunnen deze Crisisbestrijdingsdagen ook omzetten in een eenmalige uitkering aan werknemers van 1,5% van het jaarsalaris.'


Maatwerk


De CAO is maatwerk, want de dagen kunnen worden gegeven aan groepen werknemers waarvoor tekort aan werk is, terwijl aan andere werknemers de eenmalige uitkering kan worden verstrekt. Dat is belangrijk, want de marktsituatie kan per marktsegment fors verschillen', stelt Engels. Om leegloop tegen te gaan, kan de werkgever bovendien bij werknemers die nog vrije dagen uit voorgaande jaren hebben openstaan, drie van die vrije dagen verplicht aanwijzen. In totaal kun je als werkgever volgend jaar dus 6,5 dag vrijaf geven. In oktober 2010 zal worden bezien of deze innoverende afspraak moet worden voortgezet.


Personeel behouden


De nieuwe CAO, met een looptijd van 1 december 2009 tot en met 31 maart 2011, voorziet in afspraken om personeel voor de branche te behouden en ervoor te zorgen dat er jeugdigen blijven instromen. Zo is er extra aandacht voor het behouden van leerplekken voor 16- en 17-jarigen en kunnen werkloos geraakte werknemers met behoud van hun uitkering worden ingezet als leermeester. Als ontslag van werknemers toch noodzakelijk is, dan kunnen werknemers die recht hebben op de overgangsregelingen van het pensioenfonds dit recht behouden, indien zij binnen drie jaar weer terugkeren in de bedrijfstak.


Toekomst


'Met dit akkoord kijken we over de crisis heen. Als die voorbij is, hebben wij alle vakmensen weer keihard nodig', stelt Engels. 'Er komen steeds meer technische installaties in gebouwen, daarnaast gaan energiebesparing, duurzaamheid en de vergrijzing veel installatiewerk opleveren. We willen koste wat kost voorkomen dat we nu mensen moeten ontslaan, die we na de crisis weer dubbel zo hard nodig hebben.'


UNETO-VNI


UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. UNETO-VNI vertegenwoordigt 90% van de omzet van de installatiebranche en de aangesloten bedrijven bieden werkgelegenheid aan 130.000 personen. De installatiebedrijven zijn actief binnen de woningbouw, utiliteit, industrie en infra op de gebieden ontwerp, installatie en beheer. In totaal zijn er 5.300 installatiebedrijven aangesloten bij UNETO-VNI die 10,5 miljard van de totale omzet in de bedrijfstak voor hun rekening nemen. De technische detailhandel bestaat uit winkelbedrijven die witgoed, bruingoed, verlichting, computers, hifi- en telecommunicatieapparatuur verkopen en repareren. UNETO-VNI vertegenwoordigt ruim 1.800 winkels. De totale omzet van deze bedrijven bedraagt circa 2,7 miljard euro.