Binnenklimaat scholen onder de maat


Uit onderzoeken blijkt dat de binnenluchtkwaliteit van veel basisscholen slecht is. Dit leidt tot slechtere leerprestaties en toename van het ziekteverzuim.
23 GGD?en hebben in een vooronderzoek (gefinancierd door het ministerie van VROM) een methode getest bij 87 scholen in Nederland om de luchtkwaliteit te verbeteren, de ééndagsmethode. Het rapport van dit vooronderzoek en de methode brengt GGD Nederland vandaag uit. De ééndagsmethode leidde in vier weken tot een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het binnenmilieu. Het percentage lestijd waarin de CO² waarde hoger is dan 1400 ppm (onacceptabele waarde) daalde met de helft, na de onderzoeksmethode.

De ééndagsmethode begint ?s ochtends met een meting van de luchtkwaliteit in de klaslokalen. Er wordt aan het einde van de schooldag een advies op maat gegeven aan de scholen met instructie over regelmatig ventileren. Ook krijgen de scholen een meter om de luchtkwaliteit te meten.

Ook de scholen zijn tevreden over de zogenaamde ééndagsmethode: de docenten geven hiervoor gemiddeld als cijfer een acht. De helft vindt dat ze een adequater ventilatiegedrag hebben en bij de meerderheid is de bewustwording toegenomen. Ook de kwaliteit van het binnenmilieu verbetert aanzienlijk in de vier weken na de ééndagsmethode. Het percentage lestijd dat de CO²-concentratie hoger dan 1400 ppm is neemt met ongeveer de helft af: van gemiddeld 36% overschrijding in de twee weken voor de ééndagsmethode naar gemiddeld 18% overschrijding in de vier weken na de ééndagsmethode.

De ééndagsmethode is een geschikte methode om het binnenmilieu in basisscholen te verbeteren. Het verdient daarom aanbeveling om de inzet van de ééndagsmethode te verbreden naar alle basisscholen in Nederland. Bewustwording van het belang van een gezond binnenmilieu en verandering van het ventilatiegedrag zorgt voor verbetering van het binnenmilieu in scholen. De helft van de docenten geeft aan dat door tocht of koudeklachten echter niet voldoende geventileerd kan worden. Voor verdere verbetering van het binnenmilieu zijn dan ook bouwkundige aanpassingen van de ventilatievoorzieningen en de inrichting van het schoolgebouw nodig.