Behoud uw ISO-9001 certificaat

ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen' is een wereldwijde benchmark voor bedrijven die zekerheid willen geven over hun vermogen om aan kwaliteitseisen te voldoen. Hierdoor stijgt de klanttevredenheid.

Certificatie volgens de nieuwe ISO 9001

Op internationaal niveau zijn door ISO (International Organization for Standardization) en IAF (International Accreditation Forum) afspraken gemaakt over (geaccrediteerde) certificatie tegen ISO 9001:2008. Daarbij zijn twee data zeer belangrijk:

- Na 1 december 2009: een nieuw certificaat of hercertificatie kan alleen nog op basis van ISO 9001:2008.
- Na 1 december 2010: na deze datum zijn certificaten tegen ISO 9001:2000 niet meer geldig.

Advies over invoering van ISO 9001

MARVEL kan uw bedrijf ondersteunen bij de invoering van een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Neem contact met ons op voor meer informatie.