Bedrijven blijven investeren in arbo

Bedrijven gaven in 2008 ongeveer evenveel uit aan externe arbodiensten als in 2007, namelijk 730 miljoen euro. Dit jaar wil 13% van de bedrijven meer investeren in bedrijfsgezondheidszorg. Van de grote organisaties is zelfs meer dan 20% dit van plan. Het aantal bedrijven dat voornemens is hier op te bezuinigen ligt op 7%.

De arbowetgeving is geliberaliseerd, wat inhoudt dat bedrijven op arbogebied onder voorwaarden zelfregulerend mogen zijn. Desondanks schakelt ruim 90% een externe arbodienst in. Het marktaandeel van de acht grote landelijke arbodiensten blijft daarmee staan op 80%. Arbodiensten zagen hun rapportcijfer met een decimaal stijgen naar een 7,2. Van grotere bedrijven kregen zij een 7,4.