Bedragen minimumloon per 1 januari 2009

Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2009

Vanaf 1 januari gaat het bruto minimumloon met 1,81 procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.

Voor een voltijd medewerker van 23 jaar of ouder gelden de volgende bedragen:

Per maand : EUR 1381,20
Per week : EUR 318,75
Per dag : EUR 63,75

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Voor wie minder uren werkt is het minimumloon evenredig lager. Voor een overzicht van de uurlonen per leeftijdscategorie verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt gebruik maken van de link onderaan deze pagina.

Netto minimumloon per 1 januari 2009

De nettobedragen staan niet in de wet. Netto loon is het loon dat u uitbetaald krijgt, op uw rekening of contant.

Hoeveel u netto overhoudt hangt af van de belasting en premies die op uw loon worden ingehouden. Dit kan per persoon, bedrijf of bedrijfstak verschillen.