AVG


AVG


Wij hebben naar aanleiding van de AVG een aantal zaken in ons bedrijf geregeld. In de eerste plaats hebben wij de doelstelling tot gevensverzameling bekeken. MARVEL verzamelt alleen gegevens indien dat voor de uit te voeren werkzaamheden noodzakelijk is (bijvoorbeeld beperkte registratie persoonsgegevens tijdens interne audits) of als dit wettelijk verplicht is (voeren loon-, debiteuren- en crediteuren administratie).

Daarnaast komt het voor dat we van medewerkers op verzoek bij sollicitatietrajecten of bij outplacement persoonlijke gegevens  aan derde beschikbaar stellen. De inhoud van een dergelijk dossier is altijd vooraf afgestemd met de kandidaat of het bedrijf.

Analyse

Voorafgaand aan de implementatie van de AVG en de GPDR is er een risicoanalyse uitgevoerd op basis waarvan is bepaald op welke vlakken de risico's liggen en waar maatregelen nooodzakelijk zijn.

Maatregelen

We hebben ons privacystatement (onderdeel van onze website sinds 2001) gereviewd en waar nodig aangepast. We hebben onze archiveringssystemen beoordeeld en bekeken hoe we de hoeveelheid gegevens kunnen beperken. Verder hebben we de toegang tot het digitale archief beperkt en hebben we de procedures voor het updaten van systemen en het bijwerken van toegangsrechten van medewerkers alsmede het in- en uitdiensttredingsprotocol aangepast.

Meer informatie

Mocht u meer informatie willen over onze procedures dan nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.