Arboregels gelden ook voor zzp'ers

Als het aan de Sociaal-Economische Raad (SER) ligt, gaan de regels voor bijvoorbeeld fysieke belasting of blootstelling aan geluid ook voor hen gelden. Dat staat in een ontwerpadvies dat de raad dinsdag heeft gepubliceerd. Kern van het advies is dat alle werkenden, of dat nu werknemers of zzp'ers zijn, gelijke arbeidsomstandigheden moeten hebben. Nu gelden niet alle arboregels voor zzp'ers. Daardoor kan het voorkomen dat mensen die op dezelfde werkvloer werken, te maken hebben met verschillende regels.
De regels die werkenden moeten beschermen tegen ernstige risico's gelden nu ook al voor iedereen. Dan gaat het bijvoorbeeld om voorschriften voor het werken met chemische stoffen, of regels die in de bouw het valgevaar moeten beperken. Maar de regels voor fysieke belasting behoren tot de voorschriften die nu niet voor zelfstandigen gelden.
De SER wil dat alle werkenden dezelfde bescherming tegen risico's hebben. Op die manier wordt ook concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen.

Voorzitter Charles Verhoef van de FNV-bond voor zelfstandigen in de bouw is blij met het advies. ?Wij pleiten daar al lang voor.?