Arbeidsinspectie schilders: relatief tevreden

Was alles dan in orde? Dat weer niet. Van de zeker duizend inspecties die werden uitgevoerd, bleek het werk in ?slechts? 27 gevallen te zijn stilgelegd, aldus het bericht in Fosag Actueel. Volgens de Arbeidsinspectie een prima score. Drie keer gebeurde dat in verband met valgevaar en zeven keer vanwege het gebruik van oplosmiddelhoudende verf binnenshuis.

Eebes maakte de cijfers bekend tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Sectorvereniging Schilders- en Onderhoudsbedrijven van werkgeversvereniging Fosag.

Stimulatie

In totaal werd dertien keer een boete uitgeschreven al dan niet in combinatie met een stillegging, een percentage dat ver onder het percentage ligt wat bouwbreed gebruikelijk is. Dan is er sprake van een ongeveer tien procent boetes. Ook werd er in 43 situaties een waarschuwing (overtreding/incident) gegeven en 19 keer een stimulatie (constatering; mag niet nog eens voorkomen).

De Arbeidsinspectie toonde zich relatief tevreden gezien het hoge percentage dat bouwbreed gewend is. Geen aanleiding volgens Eebes ?om weer snel naar de branche terug te keren?. Aandacht voor valgevaar is wel geboden. Het percentage goed opgebouwde steigers is bedroevend laag. Vergelijkbaar wat de Arbeidsinspectie bouwbreed constateert.