Arbeidsinspectie gaat schilders controleren

Arbeidsinspectie gaat schilders controleren.

De Arbeidsinspectie richt zijn pijlen in de eerste maanden van volgend jaar op de schildersbranche. Gecontroleerd zal worden op het gebruik van oplosmiddelhoudende verf, valgevaar en het gebruik van risicoinventarisatie en evaluatieplannen. Schilders mogen sinds 2000 bij binnenwerk geen oplosmiddelhoudende verf meer gebruiken. Bedrijven zullen met behulp van facturen moeten aantonen dat zij watergedragen producten hebben gebruikt. Het gebruik van trap en ladder bij het werken op hoogten moet zoveel mogelijk worden beperkt. De inspecteurs zullen controleren in hoeverre de schilders daarvoor steigers of hoogwerkers inzetten. De Arbeidsinspectie zet in totaal 85 controleurs in bij de doorlichting van de schilderssector.