Arbeidsinspectie controleert veiligheid dakdekkers

De komende maanden controleert de Arbeidsinspectie zo'n achthonderd plekken de werkzaamheden om te kijken of dakdekkers veilig en gezond werken. Hun werk is riskant vanwege valgevaar, zwaar tillen en brandgevaar, aldus het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Afgelopen mei waren er drie dodelijke ongelukken bij bouwwerkzaamheden op daken. . En na een bliksemactie in het voorjaar werden 43 boetes uitgedeeld wegens valgevaar. Bij 145 inspecties was de situatie zo ernstig dat de inspecteurs het werk stil moesten leggen.

De inspecteurs controleren of er bij dakwerkzaamheden voldoende beveiliging is tegen vallen. Ook kijken ze of de dakdekkers zware materialen zoals pakketten riet, dakpannen, golfplaten en isolatieplaten niet met de hand tillen, maar hiervoor mechanische hulpmiddelen gebruiken. Gevaarlijke stoffen zijn ook een inspectiepunt: werknemers moeten beschermd worden tegen kankerverwekkend kwartsstof en gassen die vrijkomen bij teerwerkzaamheden. Verder besteedt de Arbeidsinspectie aandacht aan brandveiligheid: open vuur bij werkzaamheden vraagt extra maatregelen om te voorkomen dat een gebouw afbrandt.

Om ongevallen en gezondheidsklachten te voorkomen moeten aannemers per gebouw de risico?s beoordelen en afspraken maken met alle betrokkenen. Waar nodig moeten machines, gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt om gezondheidsschade tegen te gaan.