Aanpassing minimumloon per 1 januari 2008

10. Aanpassing minimumloon per 1 januari 2008 Per 1 januari 2008 bedraagt het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband per maand ? 1.335,00 per week ? 308,10 en per dag ? 61,62. Voor jeugdige werknemers (15 tot 22 jaar) geldt een naar leeftijd vari?rend percentage van het wettelijke bruto minimumloon. Een 22-jarige werknemer mag bijvoorbeeld niet minder verdienen dan 85% van het wettelijke bruto minimumloon: ? 1.134,75 bruto per maand. De netto bedragen zijn, anders dan de bruto bedragen niet wettelijk bepaald. Deze kunnen per bedrijfstak of bedrijf verschillen, vanwege verschillen in inhoudingen op het loon in verband met de premieheffing voor de sociale zekerheid.