Loopbaanbegeleiding

Als je hebt besloten ander werk te gaan zoeken vraag je je natuurlijk af bij wat voor bedrijf je wilt gaan werken en op welke functie je zult gaan solliciteren. MARVEL begeleidt je in deze keuze.

Aanmelding MARVEL

Aanmelding bij MARVEL gebeurt via de website of na het intake gesprek. Na een eerste beoordeling door MARVEL wordt in een persoonlijk gesprek de (relevante) werkervaring en wensen doorgenomen. Tijdens deze afspraak worden kopieën van diploma's en certificaten doorgenomen. Ook wordt bepaald bij welk type onderneming een volgende functie gezocht moet worden en waar je sterke en zwakke punten liggen.

Een referentieonderzoek maakt deel uit van de intake-procedure van MARVEL.

Eigen voorkeur

Je eigen voorkeuren voor een volgende baan staan centraal. We vragen je aan te geven naar welke type onderneming (groot, klein, regionaal, landelijk) de voorkeur uitgaat. Nieuwbouw, renovatie, woningbouw, utiliteit: de mogelijkheden zijn legio. Ook opleidingseisen en wensen worden meegenomen.

Op basis van deze gegevens wordt een functieprofiel aangemaakt. Dit is mede gebaseerd op de informatie die je aan MARVEL verstrekt. In dit functieprofiel staat waaraan een volgende baan zal moeten voldoen. Het functieprofiel wordt direct vergeleken met de bij relaties aanwezige vacatures. Als er geen directe vraag is, benadert MARVEL de relaties actief om ze te wijzen jouw functieprofiel.

Vertrouwelijkheid

Alle sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld. Wanneer er bedrijven zijn gevonden die geïnteresseerd zijn, wordt doorgegeven om welke bedrijven het gaat. Als de interesse wederzijds is, wordt een afspraak gemaakt waarbij jij en het bedrijf met elkaar kennis maken. De adviseur van MARVEL is indien gewenst hierbij ook aanwezig. Tot die tijd ben je een onbekende voor ze.

Na dit gesprek volgt een bedenkperiode. Deze bedenkperiode geldt zowel voor het bedrijf als voor jou als kandidaat. Bij onzekerheid zoekt MARVEL verder naar andere mogelijkheden.

Tot slot

Natuurlijk kan het zijn dat je zelf al eerder een ander dienstverband vindt. Of dat je besluit toch niet van baan te willen wisselen. In beide gevallen is er niets aan de hand. Mogelijkerwijs benaderen we je later nog als we een alternatief hebben waarvan wij denken dat het goed bij je past.

Een verantwoorde weloverwogen volgende stap is voor MARVEL de belangrijkste motivatie in de loopbaanbegeleiding.