Het IP adres van uw WAN - internet verbinding:

Het IP adres van de computer waarop u deze pagina heeft opgevraagd is:

3.239.91.5

Hoe gebruikt u dit nummer?

Om vanaf thuis een verbinding te kunnen maken is het noodzakelijk het IP-nummer van uw server te weten. Een IP nummer is een uniek nummer dat gebonden is aan uw ADSL of kabelaansluiting. In sommige gevallen varieert uw IP-nummer. Dit geldt met name voor verbindingen met kabelmodems, van providers als at home en upc.

Verbinden met uw server of PC op het werk

Om een verbinding met uw (terminal) server of PC op het werk te maken dient u bovengenoemd nummer in te voeren als naam voor de computer waarmee u een externe bureaublad verbinding maakt. Op het modem van de Pc die u wilt bereiken dient verkeer voor het RDP protocol geforward te zijn naar het lan-IP adres van de server of pc .

Het IP adres - theorie en achtergrond

Een IP-nummer of -adres is het unieke adres van een computer die verbinding heeft met internet.
Het is een reeks van 4 getallen, elk van 0 tot 255, gescheiden door punten. 
Aan een IP-adres kan een naam gekoppeld worden. Dit gebeurt vaak bij websites. Het onthouden van een naam is namelijk veel makkelijker dan een cijferreeks. Om te waarborgen dat de naam van deze website uniek is dient deze geregistreerd te worden. Elke computer, router, server, IP-camera of ander apparaat dat over het internet communiceert heeft een eigen IP-adres. Zonder IP-adres is een website, mailserver of computer niet traceerbaar en dus niet bereikbaar.

Dynamisch versus statisch IP adres

Sommige computers hebben altijd hetzelfde IP-adres. Dit noemt men een statisch IP-adres. Andere computers krijgen elke keer een ander IP-adres toegewezen wanneer ze het internet opgaan. In het laatste geval is dan sprake van een dynamisch IP-adres. Deze kan meerdere malen per dag aan verschillende personen worden toegewezen. Het IP-adres van uw pc kan dus iedere keer anders zijn op het moment dat u verbinding maakt met de server van uw internet provider.