Cloud Computing

Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. Dus ongeveer zoals elektriciteit uit het lichtnet. De term is afkomstig uit de schematechnieken uit de informatica waar een groot, decentraal netwerk (zoals het internet) met behulp van een wolk wordt aangeduid.

Wat is Cloud Computing

De cloud (Nederlands: wolk) staat voor een netwerk dat met al de computers die erop aangesloten zijn een soort 'wolk van computers' vormt, waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke computer(s) de software draait of waar die precies staan. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is niet verantwoordelijk voor het onderhoud.

De details van de informatietechnologische infrastructuur worden aan het oog onttrokken en de gebruiker beschikt over een "eigen", in omvang en mogelijkheden schaalbare, virtuele infrastructuur. De cloud is dus een begrip dat onlinediensten aanduidt. Het is een eenvoudig schaalbare en flexibele oplossing.

Voordelen cloud Computing

Bij Cloud computing wordt gebruik gemaakt van licenties door meerdere mensen - bedrijven. Daardoor zijn initiele investeringen meestal lager.

Daarnaast zijn er direct beschikbare backup opties. Hierdoor wordt uitval voorkomen (omdat de dienstverlening snel kan worden verhuisd naar een andere server). Nadeel is dat het niet direct duidelijk is waar de data precies staat. Dit nadeel kan voor bedrijven aanleiding zijn te kiezen voor de Remote Desktop oplossing welke weliswaar een iets hogere investering vraagt, maar gewoon werkt op een fysieke server.

Schaalbaarheid

Cloud computing is gemakkelijk schaalbaar. De capaciteit van een server is, omdat deze virtueel is, makkelijk aan te passen, en daardoor is voor groeiende ondernemingen een Cloud oplossing aantrekkelijk. Ook voor starters kan het uitblijven van grote initiele investeringen de cloud oplossing goed werken.