Back-up

Als een systeem crashed of gegevens verloren gaan dan is het essentieel dat er een back-up van het systeem en of de bestanden is, zodat er niks permanent verloren kan gaan. Een back-up moet daarom geregeld gemaakt worden zodat de bestanden niet verouderen. Beschadigingen of fouten in bestanden hoeven niet altijd direct zichtbaar te zijn, daarom is het belangrijk om meerdere back-up's te maken zodat je niet met het probleem komt te zitten dat de back-up al een fout heeft.

Back-up retention

Door het maken en bewaren van verschillende back-ups kan het systeem naar wens naar een situatie van een dag, een week of een maand eerder worden teruggezet. MARVEL maakt en bewaart backups volgens  een vooraf ingesteld schema.

Backup methode

Er zijn verschillende benaderingen mogelijk om een back-up te maken. Deze vallen globaal uiteen in twee methoden: back-ups van de volledige harde schijf, de zogenoemde image back-ups, en backups op bestandsniveau.

 

Image Back-ups

Image back-ups zijn vooral geschikt om in geval van een catastrofale fout van een harde schijf, de vervangende schijf snel volledig identiek in te richten.

 

Bestands back-ups

Back-ups op bestandsniveau zijn daarentegen bedoeld om in geval van fouten in een of meer bestanden (bijvoorbeeld het onbedoeld verwijderen van een deel ervan, of het verwijderen van een bestandsmap) de bestanden weer terug te kunnen plaatsen zonder dat daarbij de rest van het systeem beïnvloed wordt.

Ook is het mogelijk om oudere versies van bestanden, voor zover op een van de back-ups aanwezig, terug te plaatsen zodat deze met de huidige versie vergeleken kunnen worden.

Bestandsbackups worden veelal met behulp van schaduwkopieen ingeregeld.