Zorgsystemen

De laatste jaren zijn voor veel bedrijven de zorgsystemen behoorlijk ingeburgerd. Het betreft bijvoorbeeld kwaliteitszorgsystemen, milieuzorg, veiligheid en productaansprakelijkheid. Bijna iedere ondernemer heeft voor de beslissing gestaan om al dan niet over te gaan tot het opzetten van een systeem.

Systemen op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid, productcertificatie zullen uw bedrijf en imago versterken of verbeteren.

Zelf doen of uitbesteden

Zorgsystemen vragen om specifieke kennis. Kennis van de eisen van een norm en kennis en handigheid bij de invoering ervan. De keuze om zelf activiteiten te ondernemen of om deze werkzaamheden uit te besteden wordt veelal snel genomen.

Zelf doen bespaart geld, maar het legt wel druk op het andere schaarse goed, tijd. En aan tijd is al veelal een groot gebrek, zeker als deze gebruikt moet worden om uit te vinden wát de norm precies inhoudt.

Welke eisen mag u aan een zorgsysteem stellen

Het mooiste systeem is niet het dikste boek en heeft niet de meest uitgebreide en langste registratielijsten. Vraag dus altijd na wat u voor eindproduct kunt verwachten en verdiep u ook altijd zelf in de norm voordat u tot uitbesteding overgaat.

Werkwijze MARVEL bij de opzet van systemen

Als de keuze is genomen om tot certificering over te gaan zetten de MARVEL adviseurs zich pragmatisch in voor uw onderneming.

MARVEL maakt gebruik van uitontwikkelde modellen voor de opzet van zorgsystemen. Bovendien wordt de kennis en ervaring van 15 jaar bedrijfsadvisering ingezet bij onze projecten. Zo ontstaat er een betaalbare combinatie van maatwerk en standaard producten.

Weinig papier, passend voor uw onderneming en goed onderhoudbaar zijn kernbegrippen van door ons opgeleverde systemen.

Meer informatie over specifieke producten:

Kwaliteitszorg ISO 9001:2001 systemen
VCA * en VCA ** systemen
VCU systemen
Milieusystemen ISO 14001:2004
CE markeringen (productcertificatie)
KOMO certificaten (productcertificatie)

Systemen op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid, productcertificatie kunnen uw bedrijf en imago versterken of verbeteren.