Veiligheidssystemen

Veiligheid en ARBO is volgens de wet de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers en werkgevers tezamen. Steeds meer bedrijven gaan daarom over tot het opzetten en certificeren van een veiligheidssysteem

ARBO en VCA verschillend aanvullende systemen

De ARBO-wet verplicht iedereen in Nederland om aan een aantal minimumeisen te voldoen. Deze eisen omvatten (onder andere) de RI&E, de zorg voor welzijn en gezondheid van de medewerkers en een aantal (wettelijke) verplichtingen omtrent het keuren en onderhouden van gereedschap en materieel.

Bedrijven die overgaan tot VCA */** of VCU-certificering voldoen in ieder geval aan de ARBO-wet, maar de ARBO-wet stelt ook (vaak vergeten) eisen aan alle werkgevers in Nederland.

VCA */** certificering

Door het opzetten van een VCA systeem voor uw bedrijf verzekert u zich ervan dat u ook bij gewijzigde wetgeving aan de eisen, zoals door de ARBO-wet gesteld, voldoet.

Het kostbaarste en vaak duurste kapitaal in uw bedrijf is uw personeelsbestand: ziekte en ongevallen leiden vaak tot hoge kosten en belasting voor uw bedrijf en medewerkers.

Compleet pakket

MARVEL verzorgt het complete pakket aan diensten omtrent de opzet van het systeem. Dit loopt van opleiding, instructie, opzet handboeken tot het uitvoeren of bijwerken van uw RI&E.

Veelal kunnen we, omdat we ook onderhoud op systemen plegen, ervoor zorgen dat u op langere termijn op een deugdelijke manier de veiligheid met een VCA systeem kunt borgen.

voor meer informatie kunt u terecht op de pagina Safety http://www.marvel.nl/safety