Totaaloverzicht beheerde normen en voorschriften

Hieronder treft u een overzicht aan van alle door MARVEL beheerde normen en voorschriften.

Deelnemers aan de MARVEL updateservice kunnen deze documenten opnemen in de beheerde normen en voorschriften, zodat deze altijd in de actuele, laatste versie beschikbaar zijn.

Hieronder genoemde normen zijn door MARVEL leverbaar. Neem contact op voor meer informatie.

 MARVEL Updateservice contract

Om een beeld te krijgen van de werkwijze van de MARVEL Updateservice, verwijzen wij u naar de pagina Updateservice. Het contract waarmee MARVEL Updateservice werkt, is hieronder in te zien en te downloaden. Indien u zich wilt aanmelden voor de MARVEL Updateservice, kunt u dit blanco updatecontract ingevuld naar ons zenden.

Klik hier om het blanco updatecontract te downloaden