Wat is een milieumanagementsysteem en wat is NEN ISO 14001?

 

Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieu-risico's.
  • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.

NEN ISO 14001 : Een internationale norm

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Desgewenst kan een milieumanagementsysteem ook worden gecertificeerd volgens deze norm.

De (tweede versie van deze) norm is in 2004 uitgebracht door de International Organization for Standardization (ISO) en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) vertaald. De volledige officiële norm is te bestellen bij NEN. 

Naast de ISO 14001 norm bestaat er nog een aantal normen binnen de "ISO 14000-familie". Al deze normen zijn aanvullend of ondersteunend op de ISO 14001 norm (o.a. over termen en definities, toelichting en voorbeelden, etc.) of behandelen specifieke milieuonderwerpen (b.v. milieulabeling en LCA-studies).

 

NEN ISO 14001 Gecertificeerde ondernemingen

Bent u zich aan het orienteren op NEN 14001 gecertificeerde ondernemingen ? Volg dan ISO 14001 Organisaties voor een overzicht van uw branche of beroepsgroep