NEN ISO 9001 Achtergronden

De NEN ISO 9000 norm serie is een internationale norm die de eisen weergeeft aan kwaliteitsmanagementsystemen. De norm vindt zijn oorsprong in de productie. De laatste versie richt zich meer op organisaties in het algemeen en omvat procesbeheersing, meting van klanttevredenheid en het uitwerken van continue verbetering door organisaties.

Kwaliteitszorg NEN ISO 9001:2001 systemen

Met een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem heeft het u als ondernemer met het management de instrumenten in handen om het bedrijf optimaal te leiden, het imago te verbeteren,  zorg te dragen voor verbetering naar klantrelaties en effectiviteit van het bedrijf.

De norm is te integreren met andere normen zoals bijvoorbeeld de ISO 14001, VCA, HACCP.

De voordelen van NEN ISO 9001:

 • Een belangrijk voordeel van een ISO 9001 certificering is de concurrentievoorsprong.
 • Voor een ISO 9001 certificering wordt veelal gekozen om de noodzakelijke groei van het marktaandeel te realiseren dan wel te vergroten.
 • Bij bedrijven die een ISO certificaat hebben verkregen neemt de verkoop aanzienlijk toe en stijgt het bedrijfsresultaat.
 • Het hebben van het certificaat zorgt ervoor dat de organisatie en organisatieverbeteringen structureel de nodige aandacht krijgen

De ISO 9001 norm:

 • De ISO 9001 norm is een verzameling voorschriften die een handleiding vormen om de processen binnen een bedrijf te beschrijven.
 • De processen moeten leidend zijn voor de structuur en de vastlegging van het kwaliteitsmanagementsysteem.
 • Processen die er voor zorgen dat een overeenkomst met een klant, met betrekking tot een product of dienst, uiteindelijk resulteert in de levering van het product dat voldoet aan de verwachting van de klant.

Uitgangspunten en achtergronden van de ISO 9001 norm:

 • Leg bestaande bedrijfsprocessen eenvoudig, begrijpelijk en schriftelijk vast;
 • Publiceer de werkwijzen op een efficiënte manier (intranet);
 • Vermijdt onnodige kosten en verminderen ineffectieve werkwijzen.

De basis van kwaliteitszorg:

 • Zeg wat je doet;
 • Doe wat je zegt;
 • Bewijs dat je doet wat je zegt;
 • Pas aan als wat je doet niet goed genoeg is.

Praktijk:

 • ISO 9001 is een praktische toepassing voor het verbeteren van bedrijfsprocessen.
 • Een gezond bedrijf opereert al volgens procedures die overeenkomen met ISO 9001 anders had zij geen bestaansrecht.
 • ISO 9001 is een managementinstrument, dat alle mogelijkheden tot verbeteringen biedt door inzicht te geven in de bedrijfsprocessen. Het is een instrument bij uitstek verbeteringen door te voeren.