U kiest voor een kwaliteitszorgsysteem

Kwaliteitszorg is een dagelijks streven. In de dagelijkse gang van zaken zorgt u ervoor dat alle werkzaamheden op een soepele manier en naar tevredenheid van de opdrachtgevers worden afgehandeld. Een effectieve organisatie draagt bij aan betere en vernieuwende ondernemingen. Overgaan tot certificatie door een externe audit is dan een logische keuze.

Wat draagt het bij voor de organisatie

Een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem verzekert dat de uitvoering in overeenstemming met de afspraken is. Natuurlijk betekent dat ook de nodige verplichtingen voor uw organisatie, maar het levert ook de nodige rust op omdat een aantal dingen "op een vaste manier" geregeld en afgesproken zijn.

Argumenten voor kwaliteitszorgsystemen

 • Opdrachtgevers stellen het als voorwaarde om werk uit te besteden;
 • Kwaliteitszorgsystemen bevatten vaste afspraken waar op terug kan worden gevallen ten tijde van drukte;
 • Het is onderscheidend van andere bedrijven;
 • Het geeft een (extra) verkoopargument;
 • Een aantal zaken zijn goed geregeld;
 • Externe controles en audits dwingen uw organisatie om het systeem in stand te houden;
 • Mogelijk stijgt uw winst door dalende faalkosten en een betere efficiëntie;
 • Kwaliteitszorgsystemen richten zich op het hart van de organisatie.

De inzet van uw organisatie

 • Er zijn kosten gemoeid met het opzetten van het systeem;
 • U moet tijd en middelen vrijmaken om het systeem te onderhouden;
 • Het systeem kan uw organisatie minder flexibel maken, echter vaak kost flexibiliteit meer dan een vaste werkwijze.

Kwaliteitszorgsystemen en support van MARVEL

De door MARVEL opgezette kwaliteitszorgsystemen kenmerken zich door doelgericht, kort, pragmatisch en effectief. Wij ondersteunen onze relaties bij wijzigingen in de organisatie, het uitvoeren van interne audits, voorbereiding en bijwoning van management reviews, directiebeoordelingen en geven instructies aan medewerkers. Wijzigingen in de normen, voorschriften en regelgeving worden door ons verwerkt.