KOMO INSTAL | BRL 6000 achtergronden

Deze product certificatieregeling is het initiatief van de Uneto - VNI. De KOMO Instal regeling sluit aan bij in de bouwsector bestaande regelingen voor productcertificatie en heeft publiekrechtelijke erkenning in het bouwbesluit. De regeling volgt ontwikkelingen op het gebied van liberalisering en privatisering van de netwerksector, waartoe gas, water en elektra worden gerekend. De eisen zijn uitgewerkt in de BRL 6000.

Certificering

Een KOMO INSTAL certificering mag uitsluitend plaatsvinden door een door de Raad voor Accreditatie goedgekeurde instelling. Het KOMO INSTAL-certificaat is maximaal drie jaar geldig. Tussentijdse controles (audits) moeten borgen dat de kwaliteitsnormen voortdurend worden nageleefd en het gewenste kwaliteitsniveau heeft. Een gratis hulpmiddel voor de interne audits kunt u bestellen in onze webshop als PDF bestand. Ook is er in onze webshop een Excel bestand beschikbaar tegen een kleine vergoeding, in het Excel document kunt u uw logo verwerken of kleine bedrijfsgerichte aanpassingen doorvoeren. Ook kunt u hierin direct overzichtelijk digitale vastlegging doen.

Welke aspecten worden tijdens een KOMO INSTAL certificering behandeld?

Een installatiebedrijf dat een KOMO INSTAL certificaat wil behalen, dient een aantal zaken te regelen. Dit gebeurt in een handboek:

 •  Vaststellen van de reikwijdte (scope) van het certificaat : water, gas en/of elektriciteit, woningbouw en    utiliteit;
 •  Eisen te stellen de aan installaties met een relatie naar normen en het bouwbesluit;
 •  Eisen, te stellen aan het proces:
   -   projectvoorbereiding;
   -   aansluiting op het distributienet;
   -   gereed melding;
   -   risicoanalyse en beheersplan (water);
 •  Eisen te stellen aan het installatiebedrijf
   -   vergunning;
   -   personeel
   -   meet- en beproevingsmiddelen;
 •  Eisen te stellen aan de interne kwaliteitsbewaking
   -   kwaliteitsbeleid;
   -   verantwoordelijkheden, bevoegdheden, vakbekwaamheden;
   -   IKB schema;
   -   beschrijving van procedures;
   -   procedure-eisen.

Wat betekent MARVEL voor KOMO instal gecertificeerde installatiebedrijven.

 • Aangeven wat de BRL 6000 (en andere normen en wettelijke maatregelen) voor uw bedrijf inhouden;
 • Ondersteunen bij het opzetten van het systeem volgens de BRL 6000 en het invoeren in uw organisatie;
 • Verzorgen van het bedrijfshandboek; Verzorgen van de registratieformulieren;
 • Medewerkers mondeling en schriftelijk instrueren (trainen) m.b.t. de praktische veranderingen;
 • Integreren van het BRL 6000 systeem in het eventueel bestaande kwaliteit- en/of veiligheidssysteem;
 • Onderhouden van contacten met de certificerende instantie (waaronder KIWA, KIWA Gastec, KEMA).
 • Documentenbeheer middels de MARVEL updateservice voor documentenbeheer van alle normen.
 • Interne audits uitvoeren voor bedrijven met meerdere vestigingen
 • Meetinstructies geven aan installatiemonteurs met eigen meetapparatuur

Vraag informatie aan om er achter te komen wat we voor uw onderneming kunnen betekenen.

KOMO instal BRL 6000